header_page

Tarieven en Vergoedingen

Basis en aanvullende verzekering

De dieetadvisering wordt vanuit de Basisverzekering (met vanaf 18 jaar een eigen risico van € 385,-  per jaar) vergoed voor maximaal 3 behandeluren (vaak een 1 consult en nog 3 vervolgconsulten) per jaar. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. Heeft u naast de Basisverzekering een aanvullende verzekering met vergoeding voor de diëtist, dan worden de consulten voor zover deze onder de aanvullende verzekering vallen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Een andere mogelijkheid is dat de kosten van begeleiding door de diëtist (gedeeltelijk) vergoed wordt door de Zorggroep waar uw huisarts bij is aangesloten. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van € 385,-  per jaar. Niet door een Verzekering of Zorggroep gedekte kosten worden bij cliënt in rekening gebracht. De cliënt blijft altijd verantwoordelijk voor de door hem verschuldigde bedragen.

Tariefstelling en tarieven

De tarieven 2018 voor kosten die niet vergoed worden door de Zorgverzekeraar of de Zorggroep zijn gebaseerd op een uurtarief van € 60,-. Deze zijn een vergoeding voor de door de diëtist bestede directe en indirecte behandeltijd. Zowel de directe tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent als de indirecte tijd, die besteed wordt aan o.a. het berekenen en samenstellen van uw persoonlijk advies, het informeren van uw verwijzer en het registreren van uw gegevens,  worden gedeclareerd. Bij de indirecte tijd bent u als cliënt doorgaans niet aanwezig. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Tarieven vanaf 1 januari 2018 voor zorg die niet vergoed wordt door de Zorgverzekeraar of Zorggroep

intake: consult dieetadvies/voedingsadvies € 60,- / uur
dit consult duurt 1 uur en voor het uitwerken wordt 0,5 berekend totaal € 90,-
vervolgconsult € 30,-
telefonisch consult / email consult € 15,-
toeslag huisbezoek € 25,-