Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Tarieven en Vergoedingen

Basis en aanvullende verzekering

De dieetadvisering wordt in 2021 vanuit de Basisverzekering (met vanaf 18 jaar een eigen risico van € 385,-  per jaar) vergoed voor maximaal 3 behandeluren per jaar. Heeft u naast de Basisverzekering een aanvullende verzekering met vergoeding voor de diëtist, dan worden de consulten voor zover deze onder de aanvullende verzekering vallen gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.  De tarieven worden jaarlijks bepaald door de zorgverzekeraar. De consulten worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Mieke Vreman heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Zorggroep

Een andere mogelijkheid is dat de kosten van begeleiding door de diëtist (gedeeltelijk) vergoed wordt door de Zorggroep waar uw huisarts bij is aangesloten. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van € 385,-  per jaar. Niet door een Verzekering of Zorggroep gedekte kosten worden bij cliënt in rekening gebracht. De cliënt blijft altijd verantwoordelijk voor de door hem verschuldigde bedragen.

De tarieven voor kosten die niet vergoed worden door de Zorgverzekeraar of de Zorggroep zijn gebaseerd op een uurtarief van € 70,--. Deze zijn een vergoeding voor de door de diëtist bestede behandeltijd. Dit is de tijd die besteed wordt o.a.het persoonlijk advies en het berekenen en samenstellen van uw individueel dieetvoorschrift.  De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Tariefstelling en tarieven vanaf 1 januari 2021 voor zorg die niet vergoed wordt door de Zorgverzekeraar of Zorggroep

Tarieven 1e consult dieetadvies/voedingsadvies                                             € 70,00/ uur

Het eerste gesprek duurt doorgaans een uur. Voor het uitwerken van het individueel dieetvoorschrift wordt afhankelijk van de bestede tijd daarnaast nog €17,50 of € 35,00  in rekening gebracht. 

vervolgconsult                                                                                                  € 35,00

telefonisch consult / email consult                                                                   € 17,50

toeslag huisbezoek                                                                                            € 25,-